Partea diavolului

 

Partea_Diavolului pdf

Traducere după

Denis de Rougemont – „La Part du Diable“

Editions Gallimard, 1982

CUPRINS

Introducere 5

PARTEA ÎNTÎI
Incognito şi revelaţie 9

1. Prima scamatorie 11

2. Incognito-ul 11

3. Pentru cei care nu văd din diavol decît coada 13

4. Realitatea mitului 14

5. Îngerul căzut 20

6. Prinţul acestei lumi 22

7. Ispititorul 23

8. „Cunoscînd binele şi răul“ 26

9. Mincinosul 28

10. Acuzatorul 31

11. Legiune 33

12. Sofismul 35

13. Diavolul şi păcatul 36

14. Psihanalistul redus la tăcere 40

 

PARTEA A DOUA
Hitler sau alibiul 43

 

1. Unde apare necesitatea unui alibi 45

2. A doua scamatorie 46

3. Este oare Hitler Antihristul? 46

4. Diavolul în cămaşă brună 48

5. Director de inconştienţă 50

6. Midas proletarul 53

7. Biciul lui Dumnezeu 55

8. Falsificatorul 56

9. După Hitler 57

 

PARTEA A TREIA
Diavolul democrat 65

 

1. Eroarea fatală a democraţiilor 67

2. Primitivismul nostru 68

3. „Cu toţii sîntem vinovaţi“ 70

4. Semnalmentele diavolului deghizat în democrat 72

5. Umorul şi democraţia 77

6. Demonul libertăţii 78

7. Demonul poliţiei 81

8. Demonul siguranţei 83

9. Demonul neînsemnătăţii 84

10. Scurtă istorie a unei perechi corecte 87

11. Demonul popularităţii 89

12. Paradoxul democraţiei 91

13. Coloana a cincea a tuturor timpurilor 92

14. O adresă bună 93

 

PARTEA A PATRA
Diavolul în dumnezeii noştri şi în maladiile noastre 95

 

1. Diavolul în dumnezeii noştri 97

2. Diavolul în Biserică 98

3. Diavolul teolog 101

4. Diavolul şi filantropul 103

5. Diavolul, om de lume 104

6. Mr. Time, omul de afaceri grăbit 105

7. Diavolul scriitor 106

8. Pactul cu diavolul 109

9. Diavolul dă în cărţi 111

10. Răul secolului: Depersonalizarea 113

11. Turnul Babei 117

12. Plictiseala, sentiment modern 122

13. „Vital“ şi alte sofisme 123

14. Diavolul în inimă 126

15. Pasiunea 133

16. Diavolul şi sexualitatea 139

17. Eternul feminin 141

18. Ciomăgeala 144

19. Situaţii fără ieşire 145

20. Focul de pistol 146

21. Cartea aceasta este fără ieşire? 148

 

PARTEA A CINCEA
Albastrul cerului 153

 

1. Lupta contra diavolului 155

2. Sfîntul Mihail 157

3. Exorcismul sau ordinea personală 159

4. Ordinea cosmică 162

5. Ordinea socială 164

6. Sensul cuvintelor 167

7. Virtuţi 172

8. Albastrul cerului 176

.

 

 

%d bloggers like this: